Diena: lapkričio 21, 2022

Maironiui atminti

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė pažymėjo lietuvių poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio 160-ąsias gimimo metines. Į minėjimą „Lietuva brangi“ rinkosi 5-4g klasių mokiniai, mokytojai. Skambant J. Naujalio dainos „Lietuva brangi“, atliekamos Ovidijaus Vyšniausko, įrašui į sceną kopė skaitovai: Gelvinas Z., Simas J., Tajus B., Milda P., Emilija G., Smiltė B. ir Saulė V. Literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje skambėjo Maironio posmai, kaip skaitovai teigė, išaugę iš vaikystės pasaulio, Raseinių krašto. „Kaip didelė upė gimsta iš mažos upelės, taip plati Maironio lyrikos vaga prasideda gimtinėje,“- teigė skaitovas Gelvinas. Populiariausius poeto eilėraščius, iš kurių sklinda tėviškės grožis ir ilgesys, paįvairino mišraus ansamblio ir gitarisčių Viltės Ž., Ugnės V. atliekama daina, kankliavo šeštokė Otilija L. Istorinės trilogijos „Kęstučio mirtis“, „Vytautas pas kryžiuočius“, „Didysis Vytautas – karalius“ ištraukomis skaitovai atskleidė Maironio įamžintą garbingą Lietuvos praeitį.

Antrajai renginio daliai – viktorinai apie poeto gyvenimą ir veiklą – buvo panaudota vaizdo medžiaga, kurioje atsiskleidė vertybiniai Maironio veiklos bruožai: įtaka politinei Lietuvos situacijai, tautinio atgimimo kultūrai, kūrybai. Vaizdai iš poeto namų Kaune kai kuriems buvo matyti „gyvai“– gimnazistai lankosi Lietuvos literatūros muziejuje, domisi Maironio ekspozicija. Visi viktorinos klausimai buvo užkoduoti filmuotoje medžiagoje, todėl įdėmiai ją stebėję mokiniai puikiai atsakė į klausimus ir buvo apdovanoti prizais.

Minėjimo sumanytojai – šių eilučių autorei – talkino muzikos mokytojos Eglė D., Aušra V.-K. ir mokytoja Audronė P., renginiui papuošusi sceną.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Emilija K.