Mėnuo: spalio 2021

Patyriminės veiklos – pamokos kitaip

Spalio 14 dieną Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje lankėsi „Mėgintuvėlis LT“ komanda, kuri 5 – 3g klasių mokiniams organizavo patyrimines veiklas „Sėkmingos klaidos ir ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje“. Komandos nariai sukūrė ištisą laboratoriją. Mokiniai patys savarankiškai eksperimentavo: naudojosi cheminiais indais bei reagentais, išbandė įdomiuosius bandymus su sunkiomis anglies dioksido dujomis, pasigamino ir degustavo mineralinį vandenį, laikė ugnį rankose. Panagrinėję oro sudėtį mokiniai turėjo galimybę pamatytį didžiąją oro dalį sudarantį azotą (78 %), tik šį kartą skystąjį, kurio temperatūra (-196 C) bei jį išbandyti. Užsiėmimų metu mokiniai susipažino su smalsiais, žingeidžiais žmonėmis, kurių svajonės bei pastabumas atvedė prie sėkmingai, nesėkmingų klaidų. Ir kurie įrodė, kad net atsitiktinumas dažnai atveda mus prie didžiojo atradimo. Užsiėmimai praplėtė mokinių supratimą apie gamtos taršą, planetos saugojimą ir ekologiją, leido įgyti gebėjimų, kurių reikia ekologinėms problemoms spręsti, tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką.

Daiva, mokytoja

Diena kitaip

Tokia diena gimnazijoje paprastai būna Tarptautinė mokytojų diena – spalio 5-oji. Ir šįkart  nekasdieniška buvo tai, kad į pamokas mokytojus palydėjo abiturientai – jaunieji pagalbininkai, kurie, mokytojui prisėdus į paskutinį suolą, mielai perėmė pamokos vedlio vaidmenį, O kur Mokinių tarybos sveikinimas, šventinis tortas mokytojų kambaryje ir gardi kava! Po to tradiciniai sveikinimai aktų salėje. Direktorė Rita A. įteikė padėkos raštus mokytojams, kurių mokinių 2021 m. laikytų egzaminų balų vidurkis aukštesnis už 3 metų vidurkį ir už 2021 m. šalies dalyko balų vidurkį: Rūtai D., biologijos mokytojai metodininkei, Daliai B., informacinių technologijų mokytojai metodininkei.

Už dalykines inovacijas, plėtojant mokinių ir pedagoginės bendruomenės kompetencijas, direktorė padėkos raštais apdovanojo mokytojas Audronę T., anglų kalbos mokytoją metodininkę, ir Dalią B., informacinių technologijų mokytoją metodininkę, Jovitą Ž., choreografijos mokytoją metodininkę. Pedagoginio darbo sukakčių progomis apdovanoti mokytojai: Gintarė V., Sanida K., Audronė P., Rasa B., Lina K., Vijoleta G. ir Emilija K. Mokytojų kolektyvo tradicinių renginių rengėjos Audronė P. ir Jolanta B. kolektyvo mokytojams skyrė linksmas nominacijas.