Mėnuo: liepos 2020

Kviečiame į brandos atestatų įteikimo šventę!

Eisim jau. Girdi – klases uždaro?

Paskutinį kartą paklausyk – 

Toks labai pažįstamas ir geras

Tų senųjų raktų skambesys…

Eisim jau. Žali klevai parimę

Pakuždės prie vartų paslapčia:

Čia pirma svajonė mūsų gimė

Ir keliai prasideda nuo čia…!